Wzorce projektowe w testach jednostkowych

Jednym z częściej opisywanych zagadnień na blogach programistycznych są wzorce projektowe. Często jednak ich opisy są bardzo krótkie, bez przykładów konkretnego zastosowania w prawdziwym kodzie, a czasem nawet niepoprawne. Dzisiaj przedstawię jak wykorzystanie wzorców projektowych może przyczynić się do ograniczenia powtórzeń w kodzie testów. Nie będzie to wprowadzenie do tych wzorców (opisanych setki razy w innych miejscach), ale opis moim zdaniem nietypowego ich zastosowania.

Jestem zdania, że do jakości kodu testów jednostkowych należy przykładać taką samą wagę jak do jakości kodu, który te testy weryfikują. Zły kod, to zły kod i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla jego tworzenia. Jednym z najlepiej znanych, i co za tym idzie najłatwiej rozpoznawanych “smrodków” w kodzie, są powtórzenia. Na jednym z blogów przeczytałem, że w kodzie testów powtórzenia to coś zupełnie normalnego, a w związku z tym są dozwolone. Nie zgadzam się! Powtórzenia w kodzie testów “śmierdzą” tak samo i powodują te same problemy, co w kodzie produkcyjnym! Postaram się na przykładzie przedstawić zły kod testów (z powtórzeniami) oraz jego poprawioną wersję. W celu uzyskania lepszej jakości kodu testów wykorzystamy wzorce projektowe.

Problem

Tworzymy system dla firm ubezpieczeniowych. Firmy te, chociaż pewnie bardzo tego nie lubią, od czasu do czasu muszą wypłacić odszkodowanie. Aby wypłacić odszkodowanie najpierw musi zostać zgłoszona szkoda. Po jej przeprocesowaniu w systemie nadchodzi czas, kiedy trzeba podjąć decyzję. Odmowa wypłaty, lub gorzej, wypłata. Część systemu, która się zajmiemy, ma wspomagać generowanie i procesowanie tych decyzji. Zajmiemy się najprostszą częścią procesu obsługi decyzji – ich rejestracją.

Podczas rejestracji decyzji użytkownik wybiera jej rodzaj – odmowa, różne rodzaje wypłat itp.. Istnieje wspólny zbiór danych opisujących wszystkie decyzje, a poszczególne rodzaje decyzji rozszerzają go definiując również dane specyficzne tylko dla nich. Decyzje można zamodelować w kodzie w przedstawiony poniżej sposób.

DiagramKlas

Część wspólna dla wszystkich decyzji zawarta jest w abstrakcyjnej klasie Decyzja, z której dziedziczą klasy reprezentujące poszczególne rodzaje decyzji (uproszczony model, pokazujący tylko elementy interesujące nas w w tym momencie).

Od użytkownika rejestrującego decyzję w systemie wymaga się, aby wprowadził wszystkie niezbędne dla danego rodzaju decyzji dane. Służy do tego rozbudowany ekran wprowadzania modyfikowany w zależności od wybranego rodzaju decyzji. Przed zapisaniem decyzji i przekazaniem jej do dalszej obsługi dane są walidowane. Walidacje obejmują podstawowe sprawdzenia, jak to, czy wprowadzono np. datę zdarzenia, ale też bardziej skomplikowane, które mogą odwoływać się do systemów zewnętrznych. Naszym zadaniem jest zaimplementować te walidacje.

Pierwsze podejście

Tworzymy klasy testów dla poszczególnych rodzajów decyzji i zapisujemy pierwsze testy dla Wypłaty:

[Test]
public void Waliduje_nr_szkody_nie_podano_numeru()
{
  var decyzja = new Wyplata();

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
}

[Test]
public void Waliduje_nr_szkody_podano_numer()
{
  var decyzja = new Wyplata();
  decyzja.NrSzkody = "123";

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_zdarzenia_nie_podano_kwoty()
{
  var decyzja = new Wyplata();

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_zdarzenia_podano_kwote()
{
  var decyzja = new Wyplata();
  decyzja.KwotaZdarzenia = 1000;

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_wyplaty_nie_podano_kwoty()
{
  var wyplata = new Wyplata();

  var bledyWalidacji = wyplata.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano kwoty wypłaty")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_wyplaty_podano_kwote()
{
  var wyplata = new Wyplata();
  wyplata.Kwota = 1000;
  var bledyWalidacji = wyplata.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano kwoty wypłaty")));
}

oraz dla Odmowy:

[Test]
public void Waliduje_nr_szkody_nie_podano_numeru()
{
  var decyzja = new Wyplata();

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
}

[Test]
public void Waliduje_nr_szkody_podano_numer()
{
  var decyzja = new Wyplata();
  decyzja.NrSzkody = "123";

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_zdarzenia_nie_podano_kwoty()
{
  var decyzja = new Wyplata();

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_zdarzenia_podano_kwote()
{
  var decyzja = new Wyplata();
  decyzja.KwotaZdarzenia = 1000;

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
}

[Test]
public void Waliduje_przyczyne_odmowy_nie_podano_przyczyny()
{
  var odmowa = new Odmowa();

  var bledyWalidacji = odmowa.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano przyczyny odmowy")));
}

[Test]
public void Waliduje_przyczyne_odmowy_podano_przyczyne()
{
  var odmowa = new Odmowa();
  odmowa.Przyczyna = "Zdarzenie nie objęte ubezpieczenim";

  var bledyWalidacji = odmowa.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano przyczyny odmowy")));
}

tests_passing_bad_design

Dla każdego z dwóch rodzajów decyzji zdefiniowano 6 testów. Testy “przechodzą”, ale czy jest dobrze? Nie! W kodzie testów już teraz jest dużo powtórzeń, a możemy spodziewać się, że będzie jeszcze więcej (kolejne rodzaje decyzji, więcej testów). Testy sprawdzające, czy walidacja wymaga podania nr szkody oraz kwoty zdarzenia są prawie identyczne dla obydwu decyzji. Jedyną różnicą jest to na jakich obiektach pracują. Czy można lepiej? Tak!

(Zwróćcie przy okazji uwagę, że w testach nie ma nic nie wnoszących, a tak często stosowanych, komentarzy Arrange, Act, Assert).

Drugie podejście (lepiej)

Jeżeli przyjrzymy się dwóm testom dla nr szkody (Waliduje_nr_szkody) oraz dwóm dla kwoty zdarzenia (Waliduje_kwote_zdarzenia) to widać, że gdyby zapisać je w postaci

[Test]
public void Waliduje_nr_szkody_nie_podano_numeru()
{
  var decyzja = UtworzDecyzje();

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
}

[Test]
public void Waliduje_nr_szkody_podano_numer()
{
  var decyzja = UtworzDecyzje();
  decyzja.NrSzkody = "123";

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_zdarzenia_nie_podano_kwoty()
{
  var decyzja = UtworzDecyzje();

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
}

[Test]
public void Waliduje_kwote_zdarzenia_podano_kwote()
{
  var decyzja = UtworzDecyzje();
  decyzja.KwotaZdarzenia = 1000;

  var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

  Assert.That(bledyWalidacji,
    Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
}

to testy te wyglądałyby tak samo dla Odmowy jak i dla Wypłaty. Osoby zaznajomione z wzorcami projektowymi już pewnie wiedzą, jakie wzorce projektowe zastosuję, aby usunąć powtórzenia. Wiedzą? 🙂

Dla klas testów utwórzmy abstrakcyjną klasę bazową.  Przenieśmy do niej powtarzające się testy (refactoring Pull Up Method) z jednej z klas testów, a z drugiej usuńmy je. Następnie skonwertujmy testy do postaci jak wyżej. Aby kod się skompilował konieczne jest jeszcze utworzenie metody UtworzDecyzje. Ale gdzie? Testy w postaci jak na listingu to nic innego jak wzorzec Template Method. Cały “algorytm” kodu jest zdefiniowany w metodach, ale jego część może zostać zmodyfikowana przed różne działanie metody UtworzDecyzje. Gdyby zdefiniować ją jako metodę abstrakcyjną w nowo utworzonej klasie bazowej dla klas testów, klasy dziedziczące implementując tę metodę będą mogły zadecydować na jakim typie decyzji mają zostać wykonane testy. Przedstawiam drugi wzorzec – Factory Method! Po wykonaniu refactoringu diagram klas testów przedstawia się następująco,

diagram_klas_testow_po_refactoringu

a kod tak:

public abstract class DecyzjeTests
{
  protected abstract Decyzja UtworzDecyzje();

  [Test]
  public void Waliduje_nr_szkody_nie_podano_numeru()
  {
    var decyzja = UtworzDecyzje();

    var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
  }

  [Test]
  public void Waliduje_nr_szkody_podano_numer()
  {
    var decyzja = UtworzDecyzje();
    decyzja.NrSzkody = "123";

    var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano nr szkody")));
  }

  [Test]
  public void Waliduje_kwote_zdarzenia_nie_podano_kwoty()
  {
    var decyzja = UtworzDecyzje();

    var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
  }

  [Test]
  public void Waliduje_kwote_zdarzenia_podano_kwote()
  {
    var decyzja = UtworzDecyzje();
    decyzja.KwotaZdarzenia = 1000;

    var bledyWalidacji = decyzja.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano kwoty zdarzenia")));
  }
}
[TestFixture]
public class WyplataTests : DecyzjeTests
{
  protected override Decyzja UtworzDecyzje()
  {
    return new Wyplata();
  }

  [Test]
  public void Waliduje_kwote_wyplaty_nie_podano_kwoty()
  {
    var wyplata = UtworzDecyzje();

    var bledyWalidacji = wyplata.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano kwoty wypłaty")));
  }

  [Test]
  public void Waliduje_kwote_wyplaty_podano_kwote()
  {
    var wyplata = UtworzDecyzje() as Wyplata;
    wyplata.Kwota = 1000;
    var bledyWalidacji = wyplata.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano kwoty wypłaty")));
  }
}
[TestFixture]
public class OdmowaTests : DecyzjeTests
{
  protected override Decyzja UtworzDecyzje()
  {
    return new Odmowa();
  }

  [Test]
  public void Waliduje_przyczyne_odmowy_nie_podano_przyczyny()
  {
    var odmowa = UtworzDecyzje();

    var bledyWalidacji = odmowa.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Contains.Item(new BladWalidacji("Nie podano przyczyny odmowy")));
  }

  [Test]
  public void Waliduje_przyczyne_odmowy_podano_przyczyne()
  {
    var odmowa = UtworzDecyzje() as Odmowa;
    odmowa.Przyczyna = "Zdarzenie nie objęte ubezpieczeniem";

    var bledyWalidacji = odmowa.Waliduj();

    Assert.That(bledyWalidacji,
      Has.None.EqualTo(new BladWalidacji("Nie podano przyczyny odmowy")));
  }
}

Jeszcze sprawdzenie, czy testy przechodzą

tests_passing_better_design

Zauważmy, że nadal uruchamianych jest 12 testów, chociaż w kodzie zdefiniowanych jest tylko 8.Usunęliśmy powtórzenia, testy weryfikują to, co dotychczas oraz zaoszczędziliśmy sobie mnóstwo pracy przy dodawaniu kolejnych rodzajów decyzji oraz modyfikacji istniejących testów. Taki mechanizm można by zastosować w każdym przypadku, gdy testujemy różne klasy implementujące ten sam interfejs.

Podsumowanie

Testy jednostkowe mają pomóc w tworzeniu aplikacji o mniejszej ilości błędów. Kiedy nie przykładamy się do tego, aby kod testów był równie wysokiej jakości jak kod produkcyjny, tracimy część korzyści z ich tworzenia. Jeżeli zarządzanie nimi, modyfikacja, dodawanie nowych zajmuje niepotrzebnie dużo czasu i sprawia niepotrzebnie dużo trudu dostarcza to tylko argumentów ich przeciwnikom. Dzisiaj przedstawiłem jak zastosowanie wzorców projektowych przyczyniło sie do polepszenia jakości kodu unit testów poprzez usunięcie znacznej ilości powtórzeń w kodzie. Cały kod (zarówno przed jak i po) można znaleźć na https://github.com/PiotrPerak/PatternsInUnitTests.

3 uwagi do wpisu “Wzorce projektowe w testach jednostkowych

 1. Polecam ksiazke
  http://xunitpatterns.com/

  Swietna pozycja jesli chodzi o wzorce projektowe w testach. Ksiazka na miare tworu gangu czterech.

  Mam pytanie, dlaczego stosujesz polskie nazwy w kodzie ? Z tego co sie orientuje przyjelo sie by uzywac jezyka angielskiego. Tak troche mnie to zaskoczylo, dawno nie widzialem jezyka Polskiego w kodzie.

  Polubienie

  • Książkę posiadam i to nawet papierową wersję. Również uważam, że jest świetna. Straszna cegła i trochę czasu zajmuje, aby ją całą przeczytać. Niezły zbieg okoliczności, bo właśnie ją przeglądałem!

   W poprzednim projekcie po prostu wspólnie zdecydowaliśmy, że w języku polskim będzie nam łatwiej. Słówka z dziedziny ubezpieczeń były nam czasem obce nawet w języku polskim 😉 Dzięki temu można było uniknąć częstego zaglądania do słownika i problemów z tym co wpisać po wciśnięciu Resharperowego Ctrl + T. No i jak klient o czymś mówił to korespondowało to jakoś z naszymi klasami. Nie był potrzebny przekodownik 😉 Może na początku jakoś dziwnie się piszę, ale potem się przyzwyczaiłem.

   W poprzednich projektach „w ubezpieczeniach” stosowałem angielski. Aktualnie, już w innej branży, też. Chyba najlepiej stosować język najwygodniejszy dla wszystkich w danym zespole.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s