Zapewniaj metodę ToString() w swoich obiektach

Pomimo stosowania TDD każdemu z nas od czasu do czasu zdarza się debugować kod. Czy to lubimy, czy nie, czasem po prostu nie ma innego wyjścia. Ułatwiajmy sobie (i osobom, które odziedziczą kiedyś ten kod) debugowanie przez dodawanie ToString() do wszystkich swoich klas.

Czytaj dalej »

Reklamy

Tortoise SVN – interaktywny commit

Z jednej z prezentacji nt. GIT-a dowiedziałem się, że posiada on coś co nazywa się Interactive staging. Pomyślałem, że czegoś takiego brakuje mi w codziennej pracy z duetem SVN/Tortoise SVN. Jak się jednak okazało i w Tortoise SVN od ostatniej wersji jest odpowiadająca temu funkcjonalność.

Czytaj dalej »

Złożoność przypadkowa

Programowanie to generalnie niełatwa praca. Powoduje to Ilość szczegółów, o które musimy zadbać, czy sytuacji które musimy przewidzieć. Często użytkownik zlecający napisanie aplikacji sam nie jest świadomy tego z jak złożonego procesu aktualnie korzysta lub jak złożonego systemu wymaga. Zdaje sobie z tego sprawę dopiero na etapie szczegółowego definiowania wymagań.

Czytaj dalej »

Wzorce projektowe w testach jednostkowych

Jednym z częściej opisywanych zagadnień na blogach programistycznych są wzorce projektowe. Często jednak ich opisy są bardzo krótkie, bez przykładów konkretnego zastosowania w prawdziwym kodzie, a czasem nawet niepoprawne. Dzisiaj przedstawię jak wykorzystanie wzorców projektowych może przyczynić się do ograniczenia powtórzeń w kodzie testów. Nie będzie to wprowadzenie do tych wzorców (opisanych setki razy w innych miejscach), ale opis moim zdaniem nietypowego ich zastosowania.Czytaj dalej »

NUnit.Snippets NuGet package updated

Hi there.

It’s been almost three years since I first released NUnit.Snippets NuGet Package. Never expected it but it was downloaded more than 1600 times! Thanks and I hope it made you write your asserts faster than ever!

But since it was 2011 the package was compatible with VS2010. For the next 3 years I didn’t really need it for any other versions since I didn’t have access to newer VS versions at my work. But recently I changed my employer and FINALLY I have access to all the newest stuff in .NET (Yay!). So I figured I need to update this package.

So there it is, ladies and gentleman. NUnit.Snippets is compatible with VS 2012 and VS 2013 (I don’t have VS 2010 installed but I’m almost sure it works with it too).

This time I also wanted you to know that if you find any typos in snippets or have any problems during the install process the package source is hosted here https://github.com/PiotrPerak so you can create issue or just send me a pull request.

And last thing. In case any of you has any graphics skills and could create an awesome icon for this awesome 😉 package that would be great. I will give you credits on http://www.nuget.org/packages/NUnit.Snippets/ page. So if you’re ready for some fame… 😉